การขอวีซ่าไต้หวัน (กรณีไม่ปกติ)

| April 17, 2013 |

มีคำถามจากผู้อ่านที่น่ารักที่ช่วยอุดหนุนหนังสือ ได้เวลาเที่ยวไต้หวัน  ของผม  เกี่ยวกับการขอวีซ่า  ว่าถ้าไม่ได้ทำงานประจำ  จะสามารถขอวีซ่าไปเที่ยวไต้หวันได้ไหม  คำตอบนี้มาจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านวีซ่าเองเลย  ใครสนใจลองอ่านดูนะครับ  และถ้ายังสงสัย  ไม่ต้องลังเลที่จะโทรไปได้ตามเบอร์ด้านล่างสุดเลยนะครับ  ขอให้ทุกท่านที่อยากจะไปเที่ยว(ไม่หนีไปทำงาน) โชคดีวีซ่าผ่านทุกคนนะครับ  ^___^

หน้าตาใบนัดรับวีซ่า ถ้าได้มาแสดงว่าผ่านแน่นอน

 

เรียน คุณเพชร

- หากต้องการจะไปเที่ยวไต้หวัน  แต่คนที่จะไปไม่ได้มีงานประจำ  ควรจะทำเช่นไร  โดยกรณีนี้เขาช่วยงานที่บ้านซึ่งเป็นร้านอาหารควรจะให้ที่บ้านออกหนังสือรับรองการทำงานให้ได้หรือไม่
 * ไปได้ค่ะ แต่ควรแนบเอกสารทะเบียนพาณิชย์ของกิจการของที่บ้าน พร้อมทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นกิจการของครอบครัวจริงๆ และตัวผู้ต้องการยื่นมีความสัมพันธ์เป็นบุคคลในครอบครัวของเจ้าของกิจการ จริง หากที่บ้านออกหนังสือรับรองให้ได้ แนะนำให้นำติดมาด้วยเป็นเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา
-  หากไม่ได้ทำงานประจำ  และไม่มีเงินเข้าเป็นรายเดือน  จะสามารถไปได้ไหม  หรือถ้าจำเป็นจะต้องมีเงินเข้าเป็นรายเดือน  เดือนนึงควรจะมีเงินเข้ามาประมาณเท่าไรวีซ่าท่องเที่ยวจึงจะผ่าน
 * ไปได้ค่ะ แต่ต้องมีแหล่งที่มาของรายได้ เช่น ถ้ามีคนอุปการะ ให้แนบบัญชีของบุคคลนั้นๆ มาแทน พร้อมเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้มีรายได้กับตัวผู้ยื่นวีซ่า (กรณีเป็นลูก แนบบัญชีของพ่อ-แม่มาแทน พร้อมทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรที่แสดงความสัมพันธ์ว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน)
* หากมีเงินเข้าเป็นรายเดือน ไม่จำกัดวงเงิน แต่จะดูโฟลวการไหลการเข้า-ออก ของเงินในบัญชีเป็นหลักค่ะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-6700200 ต่อ 342 , 347, 348
ขอบพระคุณค่ะ
   ส่วนขั้นตอนปกติในการขอวีซ่า  ผมขอไม่เขียนลงอีกครั้งนะครับ  ใครสงสัยลองไปเปิดอ่านได้ครับ ในหนังสือ ได้เวลาเที่ยวไต้หวัน  ลงไว้ให้ค่อนข้างละเอียดแล้วครับผม  ^__^

Related posts:

Tags: , , , ,

Category: ข่าวสาร อัพเดท ต่างๆ, เอเชีย

About the Author ()

...

Leave a Reply